Verwerking infiltratiekratten

Deze infiltratiekratten zijn verwerkt onder een bedrijfshal zodat het bedrijf de volledige hoeveelheid hemelwater kan laten infiltreren in de bodem.

Voor een goede bodem is een (hemel)waterafvoer van belang. Met riolering,  drainage en infiltratiemogelijkheden kunnen we water af laten voeren of juist laten infiltreren. De mogelijkheden hiervoor zijn veelzijdig, onderhoudsvrij en na aanleg  vaak onzichtbaar. Voor de plaatsing van de verschillende systemen bent u bij ons aan het juiste adres!