Diensten

“Met ruime ervaring in de branche staan wij garant voor kwaliteit, dat doorgaans begint met een goed en betrouwbaar advies. Met veel enthousiasme zijn wij u van dienst met onze grondwerkzaamheden.”

Grondwerken

Met onze machines, jarenlange kennis en vakkundigheid zijn wij breed inzetbaar. Door het leveren van kwalitatief goed werk op een snelle en efficiënte manier én bovendien door te beginnen met een goed en betrouwbaar advies, maken wij uw verwachtingen waar.
Ook wanneer de praktijk eens afwijkt van de theorie. Juist door de korte beslissingslijnen binnen ons bedrijf én het persoonlijke contact met u, kunnen we snel reageren, waardoor vertraging in de uitvoering van uw opdracht kan worden voorkomen.

Hieronder treft u een aantal van onze werkzaamheden aan:

 • Funderen: kwalitatieve, duurzame ondergronden voor bedrijfshallen, woonhuizen en andere nieuwbouwprojecten
 • Uitgraven: uitgraven van bouwputten, kelders, zwembaden, ook voor tankstations en putten en kelders
 • Rooien van bomen
 • Draineren en infiltreren:  aanleg van drainage systemen en infiltratiesystemen t.b.v. hemelwaterafvoer En eventuele riolering moet goed aangelegd zijn en functioneren om problemen in de        toekomst te voorkomen.” aanleg van paardenbakken met eb en vloed systeem
 • Nivelleren: fijn nivellering van zand- en puinbodems
 • Voorbereiden: grondwerk voor bestrating alsmede aanleg, aanleg en renovatie van tuinen en verplaatsen van bomen en struiken, cultuurtechnische werken aanleg van sloten, duikers en uitbaggeren van sloten
 • Leveren: leveren van teelaarde, grond, zand en grind e.d. levering van teelaarde, ophoogzand, menggranulaat, metselzand, betonzand, brekerszand
 • Zeven: zeven van grond
 • Slopen en afval afvoeren
 • Gladheid bestrijden
 • Verhuren van grondverzetmachines met personeel
 • Loonwerk

Funderen en  Uitgraven

Voor het bouwrijp maken van terreinen, het uitgraven van bouwputten of het verrichten van grondwerken bij infrastructurele projecten bieden wij een oplossing. Door de jarenlange ervaring kunnen wij met u meedenken om zo te komen tot een meest efficiënte uitvoering. Alle projecten worden met eigen materieel en door eigen mensen uitgevoerd. Om deze redenen zijn wij in staat ieder project tot in alle details te beheersen en de kwaliteit te garanderen. We maken kwalitatief duurzame ondergronden voor bedrijfshallen, woonhuizen en andere nieuwbouwprojecten.

U vraagt, wij draaien! 

Draineren en infiltreren

Ook voor de plaatsing van verschillende afwateringssystemen bent u bij ons aan het juiste adres!

Voorbereiden

Bestrating

Een nieuwe bestrating voor uw oprit vraagt om een goede ondergrond, want u wilt natuurlijk lang kunnen genieten van uw nieuwe bestrating. Vaak moet eerst de oude bestrating verwijderd moeten worden, waarna het uitgraven van de oprit kan plaatsvinden. Hierbij moet met een tal van zaken rekening gehouden worden, zoals het peil van de bovenkant van de nieuwe bestrating, de dikte van de nieuwe bestrating en de hoeveel korrelmix en straatzand dat toegepast moet worden. We kunnen u hierin adviseren en brengen graag al deze werkzaamheden voor u ten uitvoer.

Ons werk past in uw straatje!

 Aanleg en renovatie van tuinen

Eén van onze specialismen is het uitvoeren van grondwerkzaamheden voor het aanleggen of renoveren van tuinen. De bestaande tuin wordt door ons gerooid en het oude straatwerk kunnen wij verwijderen. Grond met puin kan ter plekke worden gezeefd. Vervolgens kunnen wij de tuin, volgens een aangeleverd ontwerp, opnieuw indelen. De grond wordt gespit voor de aanleg van plantvakken, geëgaliseerd voor het inzaaien van gras of leggen van graszoden en voorbereid voor de aanleg van een terras of paden. De werkzaamheden worden eventueel in nauw overleg met uw tuinarchitect of hovenier uitgevoerd. De laatste jaren hebben wij ook diverse grondwerkzaamheden verricht voor de aanleg van kunstgrasvelden en kunstgrasgazons.

Een nieuwe tuin; wij laten er geen gras over groeien!

Grond zeven

Tijdens het spitten van grond kan men wel eens stuiten op onverwachts puin. Dit hoeft de werkzaamheden niet te belemmeren, want wij kunnen dit ter plekke zeven met een zogenaamde zeefbak. Voor grote oppervlakten maken wij gebruik van een trommelzeef.

Wij scheiden het kaf van het koren!

Slopen & afval afvoeren

Een klein of groot gebouw; wij ruimen het graag voor u op!

Vegen

Mat onze veegmachine kunnen we het gehele jaar grote oppervlaktes schoon en netjes opleveren na grondwerkzaamheden.

 

 

Gladheidsbestrijding:

In de wintermaanden verzorgen wij gladheidsbestrijding. Hiervoor maken we gebruik van een sneeuwschuif, veegmachine en zoutstrooier, waardoor we grote hoeveelheden sneeuw kunnen ruimen. Laat u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden.

Uw overlast verdwijnt als sneeuw voor de zon!